?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

КОЛЕГИ, ЗАЦІКАВЛЕНІ - ПРИЄДНУЙТЕСЬ! [Dec. 8th, 2007|01:41 am]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|]

Сьогодні, в суботу, 8-го грудня, о 21.30 по Києву - СКАЙП-КОНФЕРЕНЦІЯ на тему:

СОФТ МОЦАРТ НА УРОКАХ МУЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ.

Бажаючим взяти участь або послухати бажано повідомити про це Тані Панченко ( tatianavic - у скайпі, dybra - в LJ) - вона "підключатиме".
У конференції братиме участь автор програми - Хелен Хайнер (lenkaolenka)
linkReply