?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Український СОФТ [Jan. 4th, 2008|03:36 pm]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|]

Передивилась великий електронний тлумачний словник сучасної української мови, виписала слова більш-менш відомі (там багато було мені зовсім незнайомих слів, як на до - дора, дорка, дорн, дорош, донг...), та ще такі, що мають наголос на перший склад, та ще які можна легко зобразити. Перше слово, виділене, мені сподобалося найбільше.

До
ДОЛЬКА
дог
домра
домбра
дошка
домна
дощ
донка
доця

Ре
РЕЙКА - РЕЙКИ (легше зобразити)
редька
рекс
інші слова мені не знайомі: репо, рез, рек, рес, репс, рети

Мі
МІСТ
мідія
мірка
міх
місяць

Фа
ФАРБИ
факел
файл
факс
фара

Соль
СОЛОВЕЙ
солома
солянка
сольдо

Ля
ЛЯДА - 1) Рухома покришка, дверцята, що прикривають отвір у середину чого-небудь. 2) Покришка, якою закривають скриню.
лямка
лялька
лялько - зах.зіниця в оці
лящ

Сі
СІК
сіно
сіль

Виходить отакий ряд:
ДОлька - РЕйки - МІст - ФАрби - СОЛовей - ЛЯда - СІк - ДОлька. ДОлька - СІк - ЛЯда - СОЛОвей - ФАрби - МІст - РЕйки - ДОлька.

Співати дуже зручно! І лька, і йки, і ст іт.д. можна промовляти все непомітніше і непомітніше, і зрештою співати тільки назви нот.
Лишилося тільки чоловіка гарненько попросити мені то все намалювати у ксарі. Дещо вже є.
linkReply