?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Дуже довга есхатологічна колядка [Jan. 8th, 2008|05:25 pm]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|]

Проте послухати і підспівати дуже раджу. (Супровід на старосвітській бандурі)
Колядка "Славен єс" із Тарасом Компаніченком (9 мб, 10 хвилин)
Записано то в 98-му році, вдома у Тараса. (Тихенько підспівують родичі і друзі:)

А вперше я її почула у 91-му...

15 куплетів:

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Ой в ліску, в ліску, на жовтім піску
Росте деревце тонке й високе.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Тонке й високе, в корінь глибоке,
В корінь глибоке, листом широке.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


А в цвіт багряне, верхом кудряве,
А на тім кудрі сив Господь сидить.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Ой сидить, сидить, далеко видить,
Ой видить, видить на край Дунаю.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


А на Дунаю плавлють кораблі,
А в тих кораблях самі панове.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Самі панове, старші люде,
Судочку судять, радочку радять.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Що нема тепер як старо-давньо,
Посмутилося, похилилося.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Що люде тепер все горді стали,
Все горді стали, Бога й забули.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Що син на батька руку здіймає,
Дочка матері не послухалась.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Що брат на брата меча дістає,
Сестра на сестру чарів шукає.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Що кум до кума звечора не йде,
Сусід сусіда в біду втягає.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Що вже ж тоді правда, правда померкла,
Що вже ж тоді кривда весь світ зайняла.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Послухайте, люде, це ж урочий час,
Бо прийде у славі сам Господь до нас.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Не буде він мірять срібло й золото,
А буде він важить де добро, де зло.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.


Слухай, чоловіче, гріхи відмітай,
Усім своїм серцем Господа вітай.

Славен єс,
Славен єси, Боже, по всему й світу.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: masaccio
2008-01-10 12:45 am (UTC)
Марічко, киньте це також до Торбан_УА.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mg_g
2008-01-10 03:31 pm (UTC)
Справа в тому, що воно в мене на тому ж фріспейсі лежить (мп3-файл)...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: masaccio
2008-01-10 03:41 pm (UTC)
Продублюйте туди посилання з текстом.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: mg_g
2008-01-10 04:17 pm (UTC)
Ви, добре?:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: masaccio
2008-01-10 04:23 pm (UTC)
Tam i tak wse ja ja ja........
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mg_g
2008-01-10 04:28 pm (UTC)
А-а-а. Ну гаразд:)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: mg_g
2008-01-10 08:59 pm (UTC)
Там таке чудове продовження!!! Я нещодавно слухала - то я прийшла тоді з магнітофоном - щоб Тарас нагадав, як ми тоді колядували, бо все позабувала. Там він і співає, і розповідає. Правда, деколи смішні моменти трапляються: Тарас каже щось таке важливе-глибинне, а в цей же час - паралельно - його мама посилено пропонує накладати салатики і активніше "жувати":)))
(Reply) (Parent) (Thread)