?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Розробка рівненських колег. [Aug. 23rd, 2008|02:54 pm]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|]

Бачила одну розробку з Рівного.
Матеріали для уроків у першому-шостому класах.
На кожному уроці з`являються нотка Ната і нотка Антоша.
Щось там базікають.
Виглядає це приблизно так:Добре. У першому класі. Нехай.
Все зроблено у флеш. Є картинки, ноти до пісень, аудіоматеріали...

Але ці антоші базікають у всіх розробках. на кожному уроці. І у шостому класі теж. А діткам вже по 11-12 років!!!
Ось заключне слово на останньому уроці музики у шостому класі:Ну і як вам? Сьпадобалась?
(пробачте за гудіння на нижніх частотах)
linkReply