?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Переклад з російської..... [Aug. 24th, 2008|02:08 am]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|]

До речі, у Тернополі почала виходити збірка статей "Музична педагогіка та виконавство". Упорядник Петро Серотюк. Педагог-баяніст. Приходив до нас у гості. 65 років. Схожий на Булата Окуджаву.

Вже вийшло, здається, три номери.
В один з них - мабуть, третій, увійшов переклад статті В.Брайніна - "Тіні на стіні", до якого я - хвастаюсь - добряче доклала сил. Фактично, сама я зробила лишень грубу чорнову роботу, а шліфувала вже разом зі свекром - українським філологом; та ще Олександр Щетинський - композитор і колишній викладач за системою Брайніна - уважно вичитав...
А я думала, що все так просто! Знаєш українську, російську - значить можеш перекладати. А виявилось, що української я і не знаю!:)
Але цікаво те, що я змогла організувати роботу з перекладом так, що кінцевий результат був зовсім непоганий. Бо ніколи б я не взялась за переклад, якби попередні дві статті Брайніна у Тернополі не переклали б геть по-школярськи. І ще цікавіше те, що тепер мене той школярський переклад, вже надрукований, попросили відредагувати для сайту! А я ж заріклася у перекладачі лізти!!! Але поки що нема кому то до ладу довести...
Там шматок тексту, до речі, треба не просто перекласти -

"Гостиница "Англетер", в которой покончил с собой Сергей Есенин",

а замінити якимось відомим українським "культурним фактом".

Які будуть ідеї? В мене поки ніяких.
linkReply