?

Log in

No account? Create an account
Розвиток музичного інтелекту [entries|archive|friends|userinfo]
Розвиток музичного інтелекту

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 25th, 2014

Запрошення на 20-годинний семінар, присвячений музичному розвитку дітей за методом Брайніна [Jun. 25th, 2014|11:34 am]
Розвиток музичного інтелекту
muzurok_ua
[mg_g]
[Tags|]

Дорогі друзі, колеги-музиканти, батьки, небайдужі до музичного розвитку їхніх дітей!

30 червня о 17.00 (м.Київ) ми розпочинаємо 5-денний 20-годинний семінар, присвячений методу Валерія Брайніна "Розвиток музичного інтелекту у дітей".

Метод Брайніна "Розвиток музичного інтелекту"
Що таке мажорний будинок, дракони, як орієнтуватися у звуковому просторі, як писати ритмічні диктанти, як оволодіти курсом музичної літератури?
З чого починати?
Як працювати з дітьми різного віку, від року до десяти і більше?
Інформаційна насиченість курсу залежатиме від потреб учасників курсу.

Ознайомитися з іншими матеріалами, присвяченими методу Брайніна, можна на головному сайті та в російськомовній спільноті ЖЖ:
http://brainin.org/home_russkij.html
http://muzurok.livejournal.com/
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 25th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]